Pomiary instalacji elektrycznej Warszawa

W rozdzielicach elektrycznych stosuje się aparaty służące do ochrony przeciw-porażeniowej i przeciwprzetężeniowej.

Dzisiejsza technologia i normy chronią instalacje przed samozapłonem poprzez zabezpieczenia nadprądowe które skuteczne zastąpiły tzw korki, jednakże jesli instalacja nie spełnia wymagań nasze zabezpieczenia nie zadziałają co niesie za sobą ogromne konsekwencje.

Dla czego warto robić pomiary elektryczne:

 • Podczas przypadkowego zwarcia w instalacji typowe przewody instalacyjne topią się po czym skutecznie sieją spusztoszenie w całym naszym domu.
 • Przy źle zaprojektowanej instalacji istnieje ryzoko przeciążenia instalacji co może mieć takie same skutki jak w przypadku zwarcia
 • Nie zachowanie selektywności zabezpieczeń doprowadza do wyłączenia prądu nie po stronie lokalu, co sprawia że przypadkowa awaria może zmusić nas do braku energii przez kilka godzin lub dni 

 

Ochrona przeciw-porażeniowa

Ochrone przeciw-porażeniową uskutecznia się za pomocą aparatów różnicowo-prądowych.
Mają one na celu ograniczyć czas przepływu prądu przez ciało do 300ms i 30mA
Dzięki sprawnym ''różnicówkom'' chronimy się przed następującymi sytuacjami

 • Urządzenia z metalowymi elementami (np.Pralka) niosą za sobą ryzyko wypięcia się przewodu zasilającego i przypadke dotknięcie do obudowy, w takim przypadku zabezpieczenia wyłączą zasilanie natychmiastowo chroniąc użytkowników przed dotknięciem
 • Wszyscy wiemy jakim problemem są dzieci szukające przygody przy gniazdkach elektrycznych, niektórzy stosują ochrone bezpośrednią poprzez nakładki na gniazdka, inni próbują nauczyć pociechy niebezpieczeństwa płynącego z elementów instalacji elektrycznej.
  Oba sposoby są jak najbardziej trafne ,jedakże jeśli zawiodą mamy dodatkową ochronę.
 • W przypadku wilgotnych miejsc jest szansa na dostanie się napięcia na wszystkie metalowe obudowy urządzeń podłączone do tej instalacji (np. przedłużacza)
 • Mając małe zwierzęta w domu jesteśmy narażeni na przegryzienie przewodów, w takim przypadku instalacja także odłączy napięcie

                                                             

Z uwagi na sytuacje epidemiologiczną w kraju nasi pracownicy 
odwiedzają klientów w maseczkach i regularnie dezyfekują ręce

Dodatkowo dostają państwo zniżkę 25% na wszysktie pomiary

→515-376-232 

 

UWAGA:
UBEZPIECZYCIEL NIE POKRYWA KOSZTÓW SZKÓD
JEŚLI WŁAŚCICIEL NIE MA AKTUALNEGO PROTOKOŁU POMIAROWEGO

 

Wymogi dotyczące częstotliwości wykonywania pomiarów.

Pomiary należy wykonać także po każdych modyfikacjach instalacji 

                                                               
RODZAJ POMIESZCZENIA  Skuteczność ochrony przeciw-porażeniowej  Rezystancji izolacji instalacji         

O wyziewach żrących

Nie rzadziej niż 1 rok Nie rzadziej niż 1 rok 

Zagrożony wybuchem

Nie rzadziej niż 1 rok Nie rzadziej niż 1 rok
Otwarta przestrzeń  Nie rzadziej niż 1 rok  Nie rzadziej niż 5 lat

Wilgotne i bardzo wilgotne *

 Nie rzadziej niż 1 rok  Nie rzadziej niż 5 lat

Gorące  temperaturze 

powietrza pow 35 º

 Nie rzadziej niż 1 rok  Nie rzadziej niż 5 lat
 Zagrożone pożarem Nie rzadziej niż 5 lat  Nie rzadziej niż 1 rok
Stwarzające zagrożenie dla ludzi ** Nie rzadziej niż 5 lat Nie rzadziej niż 1 rok
Zpylone Nie rzadziej niż 5 lat Nie rzadziej niż 5 lat
Pozostałe nie wymienione Nie rzadziej niż 5 lat Nie rzadziej niż 5 lat

*wilgotność wzgledna 75%-100%

* ZL1, ZL2, ZL

 

Korzystamy z mierników renomowanej marki Sonel 

Oględziny obejmują następujące sprawdzenia (jeśli mają one zastosowanie):

 • Sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym; 
 • Dobór przewodów z uwagi na obciążalność prądową i spadek napięcia;
 • Dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających;
 • Prawidłowe oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych; 
 • Obecność schematów, napisów ostrzegawczych lub innych podobnych informacji; 
 • Oznaczenie obwodów, urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowym, łączników, zacisków itp.;
 • Poprawność połączeń przewodów;
 • Występowanie i ciągłości przewodów ochronnych, w tym przewodów ochronnych połączeń wyrównawczych głównych i połączeń wyrównawczych dodatkowych;
 • Dostępność urządzeń, umożliwiająca wygodną obsługę, identyfikację i konserwację. 

Próby. Po wykonaniu oględzin, przeprowadza się następujące próby (jeśli mają one zastosowanie): 

 • Ciągłość przewodów; 
 • Rezystancja izolacji instalacji elektrycznej;
 • Samoczynne wyłączenie zasilania; 
 • Ochrona uzupełniająca;
 • Sprawdzenie biegunowości;
 • Sprawdzenie kolejności faz;
 • Spadek napięcia

 

Protokół sprawozdarwczy zawiera wyniki wymienionych oględzin, prób ,wszystkie uszkodzenia i pogorszenia stanu.

 

Kopie protokołów sprawdzenia ochrony przeciwporażeniowej dostarczanmy wraz z fakturą do 24h

Możliwość płatności gotówkąkartą lub przelewem z odroczoną płatnością

 

Cennik

Lokale mieszkalne do 40m2 250zł/ lokal  
Lokale mieszkalne do 70m2 350zł/lokal  
  Gniazdo 230V Gniazdo 400V
Lokale mieszkalne pow. 70m2 11zł/punkt 14zł/punkt
Lokale Gastronomiczne  12zł/punkt 15zł/punkt
Biura 9zł/punkt 12zł/punkt
     
Pomiar aparatów różnicowo prądowych 25zł/szt  
Spółdzielnie mieszkaniowe i biura wielkometrażowe Od 5zł/punkt Od 100zł/lokal
 Pomiary elektryczne kontenerów budowlanych 50zł/kontener  
Pomiary rozdzielnic budowlanych 50zł/rozdzielnia  
Pomiary elektronarzędzi  30zł/punkt 50zł/punkt 3f
     

Podane ceny są cenami netto.