W rozdzielicach elektrycznych stosuje się aparaty służące do ochrony przeciw-porażeniowej i przeciwprzetężeniowej.

Dzisiejsza technologia i normy chronią instalacje przed samozapłonem poprzez zabezpieczenia nadprądowe które skuteczne zastąpiły tzw korki, jednakże jesli instalacja nie spełnia wymagań nasze zabezpieczenia nie zadziałają co niesie za sobą ogromne konsekwencje.

 • Podczas przypadkowego zwarcia w instalacji typowe przewody instalacyjne topią się po czym skutecznie sieją spusztoszenie w całym naszym domu.
 • Przy źle zaprojektowanej instalacji istnieje ryzoko przeciążenia instalacji co może mieć takie same skutki jak w przypadku zwarcia
 • Nie zachowanie selektywności zabezpieczeń doprowadza do wyłączenia prądu nie po stronie lokalu, co sprawia że przypadkowa awaria może zmusić nas do braku energii przez kilka godzin lub dni 

 

 

Ochrone przeciw-porażeniową uskutecznia się za pomocą aparatów różnicowo-prądowych.
Mają one na celu ograniczyć czas przepływu prądu przez ciało do 300ms i 30mA
Dzięki sprawnym ''różnicówkom'' chronimy się przed następującymi sytuacjami

 • Urządzenia z metalowymi elementami (np.Pralka) niosą za sobą ryzyko wypięcia się przewodu zasilającego i przypadke dotknięcie do obudowy, w takim przypadku zabezpieczenia wyłączą zasilanie natychmiastowo chroniąc użytkowników przed dotknięciem
 • Wszyscy wiemy jakim problemem są dzieci szukające przygody przy gniazdkach elektrycznych, niektórzy stosują ochrone bezpośrednią poprzez nakładki na gniazdka, inni próbują nauczyć pociechy niebezpieczeństwa płynącego z elementów instalacji elektrycznej.
  Oba sposoby są jak najbardziej trafne ,jedakże jeśli zawiodą mamy dodatkową ochronę.
 • W przypadku wilgotnych miejsc jest szansa na dostanie się napięcia na wszystkie metalowe obudowy urządzeń podłączone do tej instalacji (np. przedłużacza)
 • Mając małe zwierzęta w domu jesteśmy narażeni na przegryzienie przewodów, w takim przypadku instalacja także odłączy napięcie

                                                             

Z uwagi na sytuacje epidemiologiczną w kraju nasi pracownicy 
odwiedzają klientów w maseczkach i regularnie dezyfekują ręce

Dodatkowo dostają państwo zniżkę 25% na wszysktie pomiary

→515-376-232 

 

UWAGA:
UBEZPIECZYCIEL NIE POKRYWA KOSZTÓW SZKÓD
JEŚLI WŁAŚCICIEL NIE MA AKTUALNEGO PROTOKOŁU POMIAROWEGO

 

Wymogi dotyczące częstotliwości wykonywania pomiarów.

Pomiary należy wykonać także po każdych modyfikacjach instalacji 

                                                               
RODZAJ POMIESZCZENIA  Skuteczność ochrony przeciw-porażeniowej  Rezystancji izolacji instalacji         

O wyziewach żrących

Nie rzadziej niż 1 rok Nie rzadziej niż 1 rok 

Zagrożony wybuchem

Nie rzadziej niż 1 rok Nie rzadziej niż 1 rok
Otwarta przestrzeń  Nie rzadziej niż 1 rok  Nie rzadziej niż 5 lat

Wilgotne i bardzo wilgotne *

 Nie rzadziej niż 1 rok  Nie rzadziej niż 5 lat

Gorące  temperaturze 

powietrza pow 35 º

 Nie rzadziej niż 1 rok  Nie rzadziej niż 5 lat
 Zagrożone pożarem Nie rzadziej niż 5 lat  Nie rzadziej niż 1 rok
Stwarzające zagrożenie dla ludzi ** Nie rzadziej niż 5 lat Nie rzadziej niż 1 rok
Zpylone Nie rzadziej niż 5 lat Nie rzadziej niż 5 lat
Pozostałe nie wymienione Nie rzadziej niż 5 lat Nie rzadziej niż 5 lat

*wilgotność wzgledna 75%-100%

* ZL1, ZL2, ZL

 

Korzystamy z mierników renomowanej marki Sonel 

Oględziny obejmują następujące sprawdzenia (jeśli mają one zastosowanie):

 • Sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym; 
 • Dobór przewodów z uwagi na obciążalność prądową i spadek napięcia;
 • Dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających;
 • Prawidłowe oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych; 
 • Obecność schematów, napisów ostrzegawczych lub innych podobnych informacji; 
 • Oznaczenie obwodów, urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowym, łączników, zacisków itp.;
 • Poprawność połączeń przewodów;
 • Występowanie i ciągłości przewodów ochronnych, w tym przewodów ochronnych połączeń wyrównawczych głównych i połączeń wyrównawczych dodatkowych;
 • Dostępność urządzeń, umożliwiająca wygodną obsługę, identyfikację i konserwację. 

Próby. Po wykonaniu oględzin, przeprowadza się następujące próby (jeśli mają one zastosowanie): 

 • Ciągłość przewodów; 
 • Rezystancja izolacji instalacji elektrycznej;
 • Samoczynne wyłączenie zasilania; 
 • Ochrona uzupełniająca;
 • Sprawdzenie biegunowości;
 • Sprawdzenie kolejności faz;
 • Spadek napięcia

 

Protokół sprawozdarwczy zawiera wyniki wymienionych oględzin, prób ,wszystkie uszkodzenia i pogorszenia stanu.

 

Kopie protokołów sprawdzenia ochrony przeciwporażeniowej dostarczanmy wraz z fakturą do 24h

Możliwość płatności gotówkąkartą lub przelewem z odroczoną płatnością

 

Cennik

Lokale mieszkalne do 40m2 250zł/ lokal  
Lokale mieszkalne do 70m2 350zł/lokal  
  Gniazdo 230V Gniazdo 400V
Lokale mieszkalne pow. 70m2 11zł/punkt 14zł/punkt
Lokale Gastronomiczne  12zł/punkt 15zł/punkt
Biura 9zł/punkt 12zł/punkt
     
Pomiar aparatów różnicowo prądowych 25zł/szt  
Spółdzielnie mieszkaniowe i biura wielkometrażowe Od 5zł/punkt Od 100zł/lokal
 Pomiary elektryczne kontenerów budowlanych 50zł/kontener  
Pomiary rozdzielnic budowlanych 50zł/rozdzielnia  
Pomiary elektronarzędzi  30zł/punkt 50zł/punkt 3f