Rozdzielnice budowlane

Rozdzielnice budowlane (potocznie zwane „erbetkami”) określane są w Polskich Normach jako zestawy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych, przeznaczonych do instalowania na terenach budów (zestawy ACS). 


Służą one do stworzenia instalacji lub jej części, przez szeregowo połączone zestawy ACS. Rozdzielnice budowlane, tworzące system kompatybilnych zestawów ACS, zapewniają selektywne działanie zabezpieczeń przez ich odpowiedni dobór. 

 

Rozdzielnice pełnią funkcje 

 • Rozdzielczą: zdolność do rozdziału energii elektrycznej i zabezpieczenia instalacji elektrycznej na terenie budowy; 
 • Ochronna: zabezpieczenie przeciwporażeniowe 
 • Transformatorową: zdolność do przyłączania obwodów 12/24 v przy użyciu transformatora
 • Pomiarową: zdolność do montażu urządzenia pomiaru energii elektrycznej zużywanej na terenie budowy; 

Zestawy ACS nie są zamocowane na stałe, są przystosowane do zmiany miejsca ustawienia na tym samym terenie budowy. Połączenia między tymi rozdzielnicami wykonuje się przewodami giętkimi miedzianymi pięciożyłowymi (np. onpd 5x16)

Rozmieszczenie rozdzielnic na terenie budowy. 


Rozdzielnice budowlane rozmieszcza się na terenie budowy tak, aby odległość do odbiorników energii nie była większa niż 50 m. Rozmieszczenie rozdzielnic zbyt daleko od odbiorników wymusza na wykonawcach robót szeregowe łączenie przedłużaczy elektrycznych, co może skutkować brakiem ochrony przeciwporażeniowej, lub nieprawidłowym działaniem odbiorników energii, spowodowanym zbyt dużym spadkiem napięcia w instalacji elektrycznej. 

Zalety wynajmu rozdzielnic:

 • Zniżka na obsługę awarii i przeglądów (60%) !!!

 • Koszt amortyzacji rozdzielni po stronie wynajmującego 

 • Kompatybilność rozdzielnic w całej firmie 

Cena wynajmu rozdzielnicy budowlanej obejmuje

 • Transport na plac budowy na terenie Warszawy 
 • Podłączenie rozdzielnic do instalacji tymczasowej budowy
 • Komplet kluczy dla kadry kierowniczej
 • Pomiary elektryczne wraz z protokołem odbiorczym

Nasza rozdzielnice dostosowane do wymagań Państwowej Inspekcji Pracy

W jej skład wchodzi

 • Gniazdo 32A IP44 400V x2
 • Gniazdo 16A IP44 400V
 • Gniazdo 16A IP44 230V x6
 • Aparat różnicowo-prądowy x2
 • Wyłącznik nadprądowy C32 s303 x2
 • Wyłącznik nadprądowy C20 s303 
 • Wyłącznik nadprądowy C20 s301 x3
 • Wyłącznik główny izolacyjny RBK-00
 • Zamek z kompletem kluczy dla kadry kierowniczej

Cena wynajmu:

Rozdzielnica budowlana 1-3 szt 150zł netto
Rozdzielnica budowlana 3-10 szt 120zł netto
Rozdzielnica budowlana 10-30 szt 110zł netto
Rozdzielnica budowlana - powyżej 30szt 100zł netto
Rozdzielnica budowlana - powyżej 100szt Cena ustalana indywidualnie